Skip to content

Hoe word ik ‘relatie proof’?

Als je een laag zelfbeeld hebt en de neiging om jezelf weg te cijferen zijn er tien zaken die je zeker in acht moet nemen om een evenwichtige relatie uit te bouwen. Dit heeft alles te maken met eerst voldoende zelfliefde te hebben. Als je je eigen potje vult met zelfliefde kan het ook rijkelijk naar andere vloeien zonder dat je je leeg voelt.

1. Bestaansrecht

Jij bent de belangrijkste persoon in je leven. Laat aan andere zien wat je raakt en wat je bezighoudt. Wees geen toeschouwer van je leven maar leef ten volle en laat je zichtbaar zien zowel in vreugde als verdriet

2. Leef in het NU

Vraag jezelf bewust enkele keren per dag hoe je je voelt. Zo kom je even uit de dagdagelijkse sleur. Zo gaat je aandacht naar je lichaam en kom je uit je hoofd. Op deze manier kan je verbinding maken met jezelf.

3. Werk aan je tegenstellingen

Een van de fouten die me maken is dat we bij een partner gaan zoeken wat we bij ons zelf missen. Daarom is het nodig om in balans te komen

Bijvoorbeeld: Heb je de neiging om je partner te claimen kom dan in verbinding i.p.v. binding

  • binding <-> Verbinding
  • Intimiteit <-> Vrijheid
  • Geven <-> Nemen
  • Loslaten <-> Vasthouden
  • Samen <-> Apart
  • Autonomie <-> Symbiose
  • Afstand <-> Nabijheid
  • Kracht  <-> Kwetsbaarheid
  • Mannelijkheid <-> Vrouwelijkheid

Ga voor jezelf na wat je te veel hebt en wat te weinig. De kunst is om een innerlijk evenwicht te vinden van deze tegengestelde. Evenwicht in jezelf betekent dat we de aanvulling niet in een ander moeten gaan zoeken. Zo ben je goed geaard en kan je de ander vrij laten in wie hij is . Je moet niet voor elkaar zorgen maar er zijn voor elkaar! Zo blijft ieder authentiek en kan je ten volle betekenis geven aan elkaar zonder nodig te zijn en afhankelijk te worden.

4. Blijf trouw aan jezelf

Luister goed naar jezelf wat je juist nodig hebt en neem daar de verantwoordelijkheid voor. Autonomie betekent ook dankbaar zijn voor wat er is. Zorgen voor een ander is mooi maar je moet er vooral zijn uit een gelijke positie.

5. Respecteer jezelf

Bewaak je grenzen! Elke keer als je er laat over gaan is dat een deuk in je eigenwaarde. Zelfrespect is elke keer kiezen voor jezelf. De enige die kan zorgen voor eigenwaarde ben jezelf. Je partner kan je dat niet geven. Voldoende zelfvertrouwen heb je als je jezelf kan dragen onder elke situatie. Dat betekend niet dat je niet kan delen maar je blijft onafhankelijk en zoekt niet iemand die je leegte opvult. Geef jezelf een schouderklopje dat je niet over je grenzen laat gaan en trouw blijft aan jezelf. Zo niet bekijk welk aspect je nodig hebt om het volgende keer anders aan te pakken.

6. Lach

Lach naar jezelf en je partner. Dit is het meest simpelste en tegelijkertijd het meest waardevolle geschenk dat je iemand kan geven. Wat je uitstraalt geef je en komt op zijn beurt weer terug. Dat maakt iedereen tot een mooier mens.

7. Zeg wat je denkt

Door de waarheid te spreken doorbreek je je angst voor afwijzing en zo ga je je eigen saboteur ontkrachten. Door te ‘pleasen’ zet je je zelf in een minderwaardige positie. Duidelijkheid heeft consequenties soms ga je iemand verliezen maar de beloning is de liefde voor jezelf.

8. Vergeef jezelf

Vergeven betekend niet dat je over je grenzen laat gaan, maar dat je de emotionele spanning weghaalt van iets dat je in het verleden pijn heeft gedaan. Zolang je jezelf veroordeelt veroordeel je de ander. Deze houding van afwijzing is destructief en begraaft je zelfliefde.

9. Ga voor onvoorwaardelijke liefde voor jezelf

De universele liefde gaat voorbij aan persoonlijkheid of liefde buiten ons, maar doet je geliefd voelen als mens gewoon zoals je bent. Liefde is energie met de hoogste trillingsfrequentie. Ze is gebaseerd op vertrouwen, mededogen, dankbaarheid, vrede en overvloed. Je kan geen liefde verliezen als je met open hart bent aangesloten op de universele bron van liefde. We kunnen enkel een liefdevolle relatie uitbouwen als we vanuit heelheid ons met elkaar kunnen verbinden.

10. Vrijheid

Vanuit zelfliefde leg je de  basis van veiligheid en liefde bij jezelf  zodat je vanuit vrijheid je kan verbinden met je partner. Vergeet niet dat angst liefde dood en vrijheid liefde ruimte geeft.

Wil je hier meer over weten kan je me contacteren

www.vitalogi.be

FB vitalogi

0477497290

Back To Top